NIEUWSBRIEF AURELIA JUNI 2008

Lieve lezer,

Hierbij weer enkele berichten vanuit onze praktijk Aurelia.

Channeling “de waardigheid van de vrouwelijke energie” nu online beschikbaar

Op 20 juni hielden we in Zuiderlicht te Breda een “ochtend met Maria” waarin een channeling plaatsvond over “de waardigheid van de vrouwelijke energie”. Deze channeling kun je nu beluisteren via www.pamela-kribbe.nl . Je kunt ‘m vinden onder Geluidsbestanden links in het menu of onder Nieuws op de openingspagina. Tevens vind je daar de inleidende meditatie van Gerrit over de balans tussen de vrouwelijke en mannelijke energie in jezelf.

In de channeling spreekt Maria over de wond die is toegebracht aan de collectieve vrouwelijke ziel door de opkomst van een dominante mannelijke energie, die vanuit een mechanistische benadering de werkelijkheid heeft getracht naar zijn wil te buigen. Deze mechanistische benadering ligt bijvoorbeeld ten grondslag aan onze wetenschap en reguliere geneeskunde. Maria geeft aan dat deze mannelijke energie, ondanks nuttige technologische verworvenheden, is doorgeslagen naar een controlerende, egomatige kracht die het hart en de ziel van de schepping miskent. Dit wordt duidelijk in onze omgang met de aarde en de levende wezens erop.

Wat betreft de vrouw, ligt de kern van haar wond in haar seksualiteit. In veel vrouwen is de seksuele stroom afgekapt of beschadigd geraakt. Maria benadrukt dat seksualiteit veel meer betekent dan de lichamelijke daad van versmelting. Seksualiteit omvat ook passie, hartstocht, creativiteit. Seksualiteit is in feite het scheppingsvuur dat in elke mens leeft, en het is in vrouwen maar al te vaak verworpen, of hoogstens gedoogd. Daardoor is de vrouw zichzelf gaan minachten en heeft zij moeite om bij haar innerlijke kracht te komen en ruimte op te eisen voor zichzelf.

De figuur die in de christelijke traditie deze geminachte vrouwelijke seksualiteit het meest belichaamt, is Maria Magdalena. In de channeling gaat Maria in op wie zij was en zij benadrukt dat zij en Maria Magdalena bij elkaar horen. Maria zelf is in de traditionele interpretatie gereduceerd tot “heilige maagd”; haar seksualiteit werd haar ontnomen. En Maria Magdalena werd juist gereduceerd tot haar seksualiteit, en ontdaan van haar hart en spirituele gevoeligheid. Deze twee tegenovergestelde beelden, die van “heilige maagd” en “goddeloze hoer”, geven goed weer hoeveel moeite de christelijke traditie heeft gehad met het plaatsen van de vrouwelijke energie.

Maria roept ons op de vrouwelijke energie in onszelf in ere te herstellen. Dit geldt overigens net zo goed voor mannen als voor vrouwen. Mannelijke en vrouwelijke energie zijn aanwezig in elk mens en mannen hebben eveneens geleden onder het wegdrukken van het gevoelscentrum dat hen tot voor kort vanzelfsprekend werd aangeleerd.

De channeling was voor mij (Pamela) bijzonder om te doen omdat voor het eerst de energie van Maria Magdalena duidelijk aanwezig was. Enige dagen tevoren had ik haar energie al gevoeld, en het emotioneerde mij omdat ik zoveel herken van mezelf in haar. Zoals ik Maria Magdalena ervaar, is zij een krachtige en onafhankelijke vrouw maar vooral ook een spiritueel gevoelige vrouw wier gaven en talenten niet werden gewaardeerd door haar omgeving. Zij heeft de kwaliteiten van een sjamaan of “heks”: een sterk ontwikkelde intuďtie en heldervoelendheid. Wat ik herken in haar energie is de pijn van het daarom veroordeeld worden. Tegelijk voel ik heel duidelijk dat zij die pijn nu overwonnen heeft – zij straalt in mijn waarneming geen strijdbaarheid uit maar juist een heel zachtmoedige wijsheid. Zij is de wond te boven gekomen en is nu vrij. Misschien zal ik haar ooit nog eens rechtstreeks channelen, wie weet!

Nieuwe Meditaties

Gerrit heeft op zijn site 'Leven en Bewustzijn' een aantal nieuwe meditaties gezet. Deze meditaties werden door hem uitgesproken op onze workshop "Contact maken met Gidsen". 

De meditaties worden vooraf gegaan door een korte inleiding over het onderwerp. Omdat ze zijn uitgesproken tijdens een workshop, is het begin van de opname vaak wat rommelig. Maar als de oefening eenmaal begint, wordt de sfeer rustig en kalm en kun je wellicht op de stroom van de informatie zelf intuďtieve beelden of gevoelens ontvangen omtrent je gidsen.

De oefeningen vormen een mooie aanvulling op het boekje 'Contact met Gidsen'.
 

Jeshua boeken nu leverbaar vanuit België

Tot slot nog een praktische mededeling voor onze zuiderburen. De verkoop van onze boeken “Gesprekken met Jeshua” en “Contact met Gidsen” per post naar België wordt sinds kort verzorgd door een goede vriend van ons, Christophe, die in België woont. Op die manier is het mogelijk lagere verzendkosten te berekenen. Je kunt rechtstreeks bij hem bestellen via: http://nl.innerteaching.com/boeken/
Op Christophe's website Inner Teaching zijn verder vele interessante spirituele teksten en boekbesprekingen te vinden. De moeite waard om een kijkje te nemen.

Rest ons je een heerlijke, ontspannen zomer toe te wensen!

Lieve groet,

Pamela & Gerrit

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)

 

Lijn in regenboogkleuren