NIEUWSBRIEF AURELIA APRIL 2008

Beste lezer,

Er is weer een nieuwe channeling verschenen op onze website www.pamela-kribbe.nl

Deze keer is het een channeling van Maria over nieuwetijdskinderen. Je kunt ’m vinden onder “ochtenden met Jeshua” in het linkermenu.

In deze nieuwsbrief wil ik (Pamela) graag iets meer vertellen over mijn ontmoeting met Maria en over het onderwerp nieuwetijdskinderen.

Ontmoeting met Maria

Ik ben zelf niet christelijk opgevoed, en heb nooit veel van de christelijke traditie meegekregen, behalve enkele standaardrituelen als doop, eerste communie en een verdwaalde mis op een van de Kerstdagen. Toch was ik als kind gegrepen door de energie van Jezus, zoals die naar voren kwam in de verhalen uit de kinderbijbel. Deze gegrepenheid heb ik pas vele jaren later kunnen plaatsen, toen ik regressietherapie deed en mezelf terugzag in een vorig leven ten tijde van Jeshua. In dat leven zag ik hem spreken en onderwijzen en was ik diep geraakt door wat hij uitstraalde. Ik was zo geraakt dat ik christen werd en deze energie wilde doorgeven aan anderen. Ik viel uiteindelijk ten prooi aan vervolging en de doodstraf, zoals vele volgelingen van Jeshua. Maar ik was blijvend geraakt en ik heb zelfs het gevoel dat ik in dit leven afmaak wat ik toen niet kon voltooien.

De figuur van Maria heeft mij nooit bijzonder geboeid. Natuurlijk is zij door de traditionele bijbelse interpretatie van wie zij was ook tamelijk vlak en ééndimensionaal geworden. Het is moeilijk je te identificeren met een heilige maagd, die alles lijdzaam ondergaat wat haar “in de schoot wordt geworpen.” Ik was dus eigenlijk ook verbaasd dat, toen ik ongeveer een jaar geleden op een middag zat te mijmeren of er ooit nog een andere leraar-energie bij me zou komen behalve Jeshua, ik plotseling het antwoord “Maria” voor mijn geestesoog zag opduiken. Ik wimpelde het eerst meteen af. Ja, ja, het zal wel. Maar daar bleef het niet bij. Ik bleef de energie om me heen voelen en na een tijdlang aarzelen besloot ik toch eens nader kennis te maken met deze energie. Tot mijn verbazing voelde ze heel open en vrij aan, zeer onafhankelijk en zonder poespas. Niks heilig, niks maagd. Een warme, wijze, sterke vrouw die zoveel heeft meegemaakt in haar leven, en door zoveel dieptes is heengegaan, dat ze nu gelouterd en vrij is. Die vrijheid, ja, die wilde ik ook. Tot in ’t diepst van mijn botten verlangde ik ernaar. En daarom is ze gekomen, denk ik. Of heb ik haar aangetrokken.

Ik voelde haar aan mijn linkerkant en zag er blauw bij. Ze liet mij een moederlijke energie kennen die ik nooit heb gekend in mijn leven. Zeer betrokken, maar mij ook geheel vrij latend. Ze gaf me heel directe adviezen, die er vooral op neer kwamen dat ik me niets moest aantrekken van anderen en die me aanmoedigden helemaal vanuit mezelf voor mezelf te leven. Dit luchtte me enorm op, aangezien ik juist in die periode erg gestresst raakte door de toenemende drukte in de praktijk en alle verwachtingen waarin ik dacht te moeten voldoen.

Het jaar 2007 was voor mij een pittig jaar. Halverwege kreeg ik te maken met maagklachten die hardnekkig bleven voortduren ook al begon ik minder readingen te doen en verplichtingen af te zeggen. Het was tijd voor herbezinning. Ik voelde vooral behoefte aan rust en stilte om me heen en uiteindelijk gaf ik gehoor aan dit gevoel. Ik stopte met de individuele consulten en besloot voortaan alleen nog workshops te doen en met groepen te werken. Dat bevalt me nu uitstekend. Tijdens de workshops is de energie van Jeshua of Maria, mede door de aanwezigheid van een groep gelijkgestemden, sterk aanwezig en deze beschermt me tegen mijn eigen hooggevoeligheid (waardoor ik me teveel aantrek van energieën om me heen). Ook is het werken met groepen zo fijn omdat mensen veel in elkaar herkennen en er daardoor vaak een mooie groepsband ontstaat die ondersteunend kan zijn voor ieders eigen individuele proces.

Nieuwetijdskinderen

Meestal is het zo dat ik bij het bepalen van de onderwerpen voor de workshops die we doen, afga op wat voor mij goed voelt op dat moment. Het komt zelden voor dat ik vanuit de kant van mijn gidsen of spirituele leraren een “opdracht” krijg om iets specifieks te doen. Maar in het geval van het thema “nieuwetijdskinderen” kreeg ik december 2007 toch een duidelijke suggestie van Maria om daar eens een ochtend over te organiseren. Toen ik me afstemde op dit onderwerp, kreeg ik de indruk dat er bij de groeiende groep van gevoelige en spiritueel bewuste kinderen en jongeren een grote behoefte leeft om gezien en begrepen te worden. Het zou vreselijk jammer zijn als zij met hun bijzondere gaven en innerlijke wijsheid de aansluiting missen met onze huidige maatschappij.

De bijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden, op 24 januari 2008, en de channeling die nu is bijgevoegd is het resultaat van deze dag. Bij de live channeling voelde ik een aantal “informatiebrokjes” doorkomen, die ik later heb uitgewerkt tot een volledige tekst. De nu gepubliceerde tekst is dus een bewerkte en uitgebreide versie van de oorspronkelijke channeling.

Tijdens het uitwerken en redigeren van eerder uitgesproken channelings heb ik doorgaans meer tijd en rust om alles helder en duidelijk te formuleren. Ik voel me daarbij geďnspireerd door de energie van Maria (of Jeshua), en ik “check” tijdens het schrijven ook steeds met haar (of hem) of ik nog wel op het goede spoor zit. Maar het is niet zo dat ik “automatisch schrijf” of mijn bewustzijn verlies tijdens het schrijven. Voor mij is “channelen” steeds meer het versmelten van mijn eigen energie met de leraar-energie, waardoor ik vanuit een hoger niveau van liefde en begrip een onderwerp benader. Ik schrijf de tekst zelf, maar ik voel me daarbij wel op vleugels gedragen en ook worden woorden en zinsfrasen me als vanzelf aangereikt.

Enige maanden na de ochtend over nieuwetijdskinderen, gaf Maria me nog eens een vriendelijk duwtje en zei me een workshop te organiseren voor nieuwetijdskinderen/jongeren zelf. Ik was verrast, maar voelde ook wel dat het “in de lucht hing” want we kregen in die tijd plotseling verschillende e-mails met vragen over omgaan met nieuwetijdskinderen. Begin mei staat de workshop gepland (en er zijn momenteel nog enkele plaatsen open! Zie voor meer info www.pamela-kribbe.nl onder Workshops). We zijn heel benieuwd en zullen te zijner tijd verslag uitbrengen op de site.

Voor het moment wensen we je veel vreugde toe met de nu toch echt ontluikende lente!

Liefs,

Pamela & Gerrit

www.pamela-kribbe.nl

www.gerrit-gielen.nl

www.jeshua.net (Engelstalig)

 

Lijn in regenboogkleuren